Menu

Marts 2015

 

Nyhedsbrev fra Hedensted IF

Marts 2015

 

Velkommen til en ny sæson af Henrik Lundsgaard Nielsen, formand for Hedensted IF

 

Fodboldsæsonen er så småt ved at komme i gang på Hedensted Stadion.

 

Efter en rigtig lang vinter med regn og kulde er banerne så småt ved at få den rigtige grønne forårsfarve.

 

Vi har i vinterens løb fået indviet vores nye fine kunststofbane og alle har stor glæde af banen.

 

Hedensted IF er i en rivende udvikling. Vi får rigtig mange nye spillere og dermed også forældre tilknyttet vores klub. Det er super dejligt og et tegn på at Hedensted IF er et dejligt sted at være.

 

Vi er en af de 10 største klubber i Jylland, hvilket vi er stolte af. Vores klub fungerer rigtig godt og der sker hele tiden en masse aktivitet.

 

I weekenden den 21.-23. marts har vi afholdt et stort KUV-stævne, hvor en række af landets store klubber var på besøg med deres ungdomshold. Holdene spillede kampene på kunstbanen. Stjernevejsskolen lagde hus til overnatningerne og Hedensted Centeret var behjælpelig med bespisningen. Stævnet forløb over al forventning. Både på og uden for banerne var der en rigtig god stemning. Der blev spillet rigtig godt ungdomsfodbold i årgangene U12-U15 Drenge.Vi siger tak til de mange hjælpere og ikke mindst til Per Holm, der var primus motor for stævnets afvikling.

 

Vi har vores MAJFEST i Kristi Himmelfartsferien, hvor vi  afvikler MAJfest Cup. Vi sender endnu engang ca 200 børn og unge mennesker til Holland i Pinsen, og der vil være en masse andre aktiviteter på Hedensted Stadion i løbet af de næste måneder. Vi håber selvfølgelig på, at de fleste af jer vil komme og støtte arrangementerne, der bliver stablet på benene.

 

For at vores klub kan fungere optimalt er det nødvendigt, at vi har opbakning fra forældre til at hjælpe til med de forskellige aktiviteter. Vi tjener penge til hele klubben med forskellige opgaver.  Der er mange opgaver – men hvis vi kunne få flere med vil det begrænse omfanget for hver især. Af forskellige opgaver kan nævnes:

Stå i vores egen kiosk, sælge OK Benzinkort ved Super Brugsen, hjælpe til med stævner, majfest – ja rigtig mange ting.

For at vores trænere, ledere, andre frivillige ikke bukker under for alt for meget arbejde så vil jeg gerne opfordre til at give os en hjælpende hånd når vi nu beder om det ved forskellige lejligheder.

 

Derfor støt os nu – vi støtter jer og jeres børn.

 

Lad os bakke hinanden op, så vi kan fortsætte det gode samarbejde.

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen i mosen til et fantastisk forår med mange gode oplevelser.   

 

 

Elektronisk spillercertifikat af Jørn Madsen, ansvarlig for spillercertifikater i Hedensted IF

Der var engang…. Nej det er ikke et H C Andersen eventyr, men derimod historien om DBUs spillercertifikater.

I gamle dage – altså for mindre end et år siden – skulle alle fodboldspillere, der ønskede at spille for en anden klub, selv sørge for at indhente sit spillercertifikat på papir fra den afgivende klub og aflevere det til den nye klub. Først da, var spilleren berettiget til at spille for den nye klub.

Tiderne har også ændret sig på det område. Efter en overgangsperiode i efterårssæsonen 2014, skal spillercertifikatet nu indhentes elektronisk.

Det betyder, at den nye klub skal anmode den afgivende klub om spillercertifikatet for spilleren via DBUs KlubOffice. Den afgivende klub har 14 dage til at godkende eller afvise anmodningen, og svaret sendes både til spilleren og den nye klubs ansvarlige for spillercertifikater.

Spillercertifikaterne ligger altså nu udelukkende i KlubOffice og ikke mere på papir et eller andet sted i klubberne.

Hvis der er kommet nye spillere til klubben, der skal indhentes spillercertifikat for, så skal trænere/ledere henvende sig til mig med spillerens navn, fødselsdag og navn på afgivende klub. Så vil jeg anmode om spillerens certifikat.

Min mailadresse er jorn-madsen@get2net.dk