Menu

Marts 2016

Nyhedsbrev fra Hedensted IF

Marts 2016

 

Ungdom – Hedensted IF lancerer et helt nyt træningstilbud til klubbens pigeungdomsspillere af Karina Fisker, ansvarlig for U12 Piger – dame

Vi har i Hedensted IF arbejdet med et socialt tiltag for pigeårgangene U12-U15. Det er mundet ud i et samarbejde med VB, hvor vi vil skabe et fælles træningsmiljø på tværs af klubberne og årgangene.

Her tilbyder vi 4-5 fællestræninger i foråret. Træningerne vil ligge om fredagen og ledes af Ricky Nørlem Jensen. Trænerne fra de respektive årgange vil være behjælpelige med at afvikle træningerne, der som udgangspunkt vil omfatte teknisk træning, gode stationsøvelser samt mange boldøvelser.

Formålet med træningerne på tværs er at skabe en fællesskabsfølelse. Der opleves desværre i mange klubber, at pigerne finder andre ting end fodbolden interessante, når de bliver ældre. Dette vil vi gerne prøve, om vi kan mindske ved at lave træning, der er baseret på social sammenhold og anderledes arrangementer. Vi vil besøge hinandens klubber, træne sammen og grine sammen, så pigerne vil få mulighed for at skabe fælles venskaber på tværs, som skal være med til at skabe tryghed for pigerne og lette overgangen omkring sommer, hvor der kan være oprykninger til ældre årgange i klubben.

Udover træningerne vil der blive lavet sociale arrangementer som fællesspisning/madlavning, fællesture til Vejle 3F ligakvindeholds kampe og meget andet.


Hedensted IF FodboldPlus – fra første hold til førstehold af Michael Vagtholm Kristensen, bestyrelsesmedlem

I starten af april starter det nye træningstilbud HIF FodboldPlus – fra første hold til førstehold, hvor der på ekstra træningsdage bliver rig mulighed for at vejlede den enkelte spiller. Det er talentudvikling for alle medlemmer i klubben.

Ungdomsspillerne fra U10 til U16 starter op med en ekstra ugentlig træningsdag, hvor alle årgange træner på samme tid, i de samme øvelser og på det samme område. Ungdomskonsulent Kasper Adelfred og et veluddannet trænerteam af tidligere og nuværende trænere, krydret med nogle af klubbens Jyllandsseriespillere, står klar til at give klubbens medlemmer en ny træningsoplevelse.

Træningen bliver udelukkende af teknisk karakter, med rod i HIF’s Den Grønne Tråd og DBU’s Den Røde Tråd. Der vil i løbet af sæsonen blive sat fokus på enkeltområder, hvor gæstetrænere kommer og underviser i eksempelvis afslutninger, hovedstød etc.

Med HIF FodboldPlus træningen får klubben en platform, hvor både spillere og trænere lærer hinanden bedre at kende på tværs af årgangene, samt en direkte interesse-linie mellem ungdomsafdelingen og seniorafdelingen, og ikke mindst børne- og ungdomsspillerne og Jyllandsseriespillerne.

I Børneafdelingen, der starter senere end ungdom, vil HIF FodboldPlus bestå af temadage med en kombination af leg og læring. I U17-U19 er de unge talenter allerede i gang med fællestræning med førsteholdstruppen.

I HIF’s talentfulde pigeafdeling er klubben i gang med nogle nye tiltag, se artikel oven for, hvor også FodboldPlus kan blive en del af træningen i løbet af året.

Ud over at være medlem i HIF er der ingen deltagerbegrænsning til FodboldPlus, hverken i forhold til antal eller fodboldmæssige evner. Derfor ved klubben heller ikke hvor mange, der vil deltage i FodboldPlus træningen, men der indkøbes 100 nye bolde specifik til FodboldPlus – og man kan jo være to om en bold i mange øvelser.

FodboldPlus får generelt sine egne materialer, understøttet af bl.a. firmaet Eltronic i Hedensted, der allerede har tegnet det første store sponsorat på FodboldPlus.

Det bliver et fantastisk syn når, måske, 150 HIF-spillere i forskellige aldre mødes for at blive bedre fodboldspillere i den første uge af april.

Skulle der blandt forældre, familie eller venner være nogle, der har lyst og evner til at udvikle spillere, uden at skulle tænke på holdkort og weekendens kamp, så kontakt endelig FodboldPlus på tlf. 4034 3418.


Forår 2016 af Henrik Lundsgaard Nielsen, formand for Hedensted IF

Fodboldsæsonen er så småt ved at komme i gang på Hedensted Stadion.

Efter en rigtig lang vinter med masser af regn kulde er banerne så småt ved at få den rigtige grønne forårsfarve.

Vi har i vinterens løb fået spillet en masse fodbold på vores fine kunststofbane og alle har stor glæde af banen.

Hedensted IF er i en rivende udvikling. Vi får rigtig mange nye spillere og dermed også forældre tilknyttet vores klub. Det er super dejligt og et tegn på at Hedensted IF er et dejligt sted at være.

Vi er en af de 10 største klubber i Jylland, hvilket vi er stolte af. Vores klub fungerer rigtig godt og der sker hele tiden en masse aktivitet.

I løbet af foråret vil der være en masse aktivitet på Hedensted Stadion.

Vi har vores MAJFEST fra den 19.-22. maj – hvor vi også har vores MAJfest Cup. Vi sender endnu en gang ca. 100 børn og unge mennesker til Stævne i Kr Himmelfartsferien, og der vil være en masse andre aktiviteter på Hedensted Stadion i løbet af de næste 3 måneder. Vi håber selvfølgelig på, at de fleste af jer vil komme og støtte arrangementerne, der bliver stablet på benene.

For at vores klub kan fungere optimalt, er det nødvendigt, at vi har opbakning fra forældre til at hjælpe til med de forskellige aktiviteter. Vi tjener penge til hele klubben med forskellige opgaver. Der er mange opgaver – men hvis vi kunne få flere med vil det være rigtig dejligt. Af forskellige opgaver kan nævnes:

Stå i vores egen kiosk, hjælpe til med stævner, majfest – ja rigtig mange ting.

For at vore trænere, ledere og andre frivillige ikke bukker under for alt for meget arbejde, så vil jeg gerne opfordre til at give os en hjælpende hånd, når vi beder om det ved forskellige lejligheder.

Derfor støt os nu – vi støtter jer og jeres børn.

Lad os nu bakke hinanden op, så vi kan fortsætte det gode samarbejde.

Vi glæder os til at se jer alle sammen i Mosen til et fantastisk forår med mange gode oplevelser.