Menu

HIF's Venner

Formand og PR-ansvarlig
Michael Sindberg Pedersen
Mobil: 21 47 96 06
E-mail: 75899339@hafnet.dk

Næstformand
Niels Sørensen
Mobil: 20 72 39 43
E-mail: vg19@stofanet.dk

Sekretær
Martin Damgaard
Mobil: 25 29 48 30
E-mail: martindamgaard2@gmail.com

Kasserer
Claus Poulsen
Mobil: 40 33 33 85
E-mail: claus.poulsen@gsv.dk

Medlem
Michael Christensen
Mobil: 30 51 05 41
E-mail: michael@svom.dk

Medlem
Erland Jakobsen
Mobil: 28 64 42 22
E-mail: lander@hafnet.dk

Medlem
Nikolai Sølvbjerg
Mobil: 31 36 26 99
E-mail: primdahlbyg@gmail.com

Medlem
John Olsen
Mobil: 22 38 07 55
E-mail: joo.hedensted@hotmail.com