Menu

Oprindelse

Stiftelsen
Hedensted Idrætsforenings stiftende generalforsamling blev afholdt i forsamlingshuset 22. juni 1928, og den første bestyrelse bestod af følgende medlemmer:

I.S. Hüttel (formand), E. Bjørnmose (næstformand), Svend Andersen (kasserer), Karl Steffensen, J. Gyldenløve, Jørgen Sørensen og Oskar Jensen.

Klubben startede med at købe en brugt bold for 15 kroner og medlemskontingentet blev fastsat til 1 krone. Klubben lejede en mark til at spille på, men selv under så primitive forhold klarede man ærterne, og det begyndte langsomt - men sikkert - at gå fremad.

En klub i fremgang
Særligt i de seneste femten år har klubben undergået en enorm udvikling. Det var da også med håb om en stadig udvikling, at klubben holdt 60-års jubilæum i 1988. Dengang talte klubben ca. 400 aktive medlemmer fordelt på 27 hold og med 27 tilknyttede trænere.

I sæsonen 2003 - ved klubbens 75-års jubilæum - var der alene i ungdomsafdelingen 450 medlemmer fordelt på 42 hold, heraf seks hold tilmeldt DGI-turneringen. Til de mange spillere var der 53 frivillige ungdomstrænere og ledere.

Pigefodbold i Hedensted
Den egentlige start på HIF's pige/dameafdeling ligger helt tilbage til sidst i 1960'erne, hvor det første rigtige hold var et damejuniorhold som klarede sig rigtig godt efter datidens normer.

Sidst i 70'erne og først i 80'erne spillede HIF's førstehold med i enten serie 1 eller Jyllandsserien. I samme periode begyndte der også at ske noget på ungdomsfronten. Flere nye talenter dukkede op og i det meste af 80'erne havde pige- og damejuniorholdet kronede dage, hvor det blev til flere landsmesterskaber i DGI-regi.

Luk