Menu

Lokalsamfundet

Udviklingen
Når en klub udvikler sig med den fart, som Hedensted IF har gjort de sidste 30 år, er der ofte ikke tid til at vente på, at tingene bliver bevilget. Derfor har HIF flere gang måttet trække på medlemmernes hjælp for at få tingene op at stå, når behovet var der. Sådan var det også i 1951, da man fik behov for nogle bedre klubfaciliteter. Klubhuset blev bygget med frivillig arbejdskraft. Det samme gjorde sig gældende, da klubhuset skulle udvides med flere omklædningsrum og større klublokale omkring 1970. I 1964 var lysanlægget også blevet bygget ved frivillig arbejdskraft.

Bankospil var hovednerven i HIF's økonomi i 1976, men pludselig kunne klubben ikke længere bruge Sognegården fast en gang om ugen. Medlemmerne tog sagen i egen hånd, og med sædvanlig stor interesse fra familien Hüttel lejede HIF sig ind i nogle tomme lokaler og indrettede dem udelukkende med frivillig arbejdskraft. Frem til klubben mistede lokalerne i 1986, blev der også holdt mange fester på stedet.

I 1974 var opvisningsbanen efterhånden så ringe, at den måtte lægges om, og da kommunen ingen penge havde afsat til formålet, måtte man igen ty til medlemmernes hjælp. Op til 30 mand var i gang med riven i flere dage for at planere. På den årlige generalforsamling i 1975 blev bestyrelsen pålagt at skaffe lysanlæg nummer to. Der kunne ikke ventes på en bevilling, og alle de frivillige gik igen i gang og lagde en ihærdig indsats for dagen.

Efter at have søgt og kæmpet i fem år for et nyt klubhus, bevilgede kommunen to millioner kroner. Men da klubben ikke kunne få de ønskede faciliteter for det beløb, kunne det kun lade sig gøre ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Både byggeriet og anlægning af parkeringsplads blev gjort på den måde.

Moderniseringen 2004-2006
I maj 2006 stod et helt nyrenoveret og moderniseret klubhus med 12 omklædningsrum og en 1. sal med stor altan til tilskuerne færdigbygget inden den store showkamp mellem Hedensted og Brøndby i forbindelse med Majfesten 2006. Projektet har samlet kostet ca. 3,2 millioner kroner, men resultatet er imponerende og utvivlsomt noget klubben og det voksende antal medlemmer og tilskuere vil nyde godt af mange år fremover.

Luk